ภาษีเงินได้ เมื่อทำอาชีพเสริมคู่งานประจำ จัดการอย่างไร

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ จัดการอย่างไนดี ปัญหาภาษีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่เราต้องทำการศึกษาโดยละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราทำหลายอาชีพ มีรายรับหลายทางด้วยแล้ว การศึกษาด้านภาษีสำหรับอาชีพเสริมต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจให้ดีเพื่อที่จะได้จัดการได้อย่างถูกต้อง

การเสียภาษีให้ถูกต้องเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองในประเทศชาติ การจัดการภาษีที่ดีช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มาก ซึ่งการจัดการที่ดีได้ก็เกิดจากการเตรียมตัวมาดีแล้วตั้งแต่แรกเริ่มนั่นเอง ลองมาดูกันว่าในกรณีที่เรามีทั้งเงินได้จากทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมหลายทาง ควรเตรียมตัวเพื่อจัดการภาษีอย่างไร

รายได้ที่ถูกนำมาคิด ภาษีเงินได้ อาชีพเสริมของคุณอยู่ในประเภทไหน?

วางแผนอย่างไรให้การเสียภาษีเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทำอาชีพเสริม ลองทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อให้ไม่พลาดในการจัดการด้านภาษี

  • เก็บหลักฐานที่มารายได้ไว้ให้ครบถ้วน

มีความสำคัญอย่างมากกับการยื่นรายงานภาษีของเราต่อสรรพากร หลักฐานที่มาของรายได้ช่วยให้เราคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย หรือควรได้รับคืนจากสรรพากร และเป็นตัวช่วยที่ดียามเกิดปัญหาต่างๆ

  • แยกประเภทเงินได้ตามมาตรา 40 จากอาชีพเสริมต่างๆ ของเราให้ดี เพื่อเตรียมแผนลดหย่อนให้ถูกหลัก

รายได้ประเภทที่ 3 รายรับจากค่าลิขสิทธิ์ งานเขียน ทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 50 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ประเภทที่ 4 รายรับจากการดอกเบี้ย ปันผล ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ แต่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ลดหย่อนขอคืนภาษีต่อไป

รายได้ประเภทที่ 5 ค่าเช่าทรัพย์สิน สำหรับผู้มีงานเสริมปล่อยเช่าทรัพย์สินต่างๆ สามารถนำมาหักเหมาได้10-30 % ของเงินได้

รายได้ประเภทที่ 6 กรณีทำอาชีพเสริมที่มีใบประกอบโรคศิลปะกลุ่มแพทย์ สามารถหักเหมาะได้ 60 % และวิชาชีพอื่น ๆ อีก 30 %

รายได้ประเภทที่ 7 กรณีรับจ้างทำของ หักเหมาได้ถึง 60% เงินได้

รายได้ประเภทที่ 8 ซึ่งเป็นประเภทที่รวมเอาอาชีพเสริมหลายอย่างเข้าไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ รายได้ในวงการบันเทิง หรือการซื้อขายกองทุน สามารถหักเหมาได้ 40-60% ของเงินได้

  • ศึกษาวางแผนการลดหย่อนภาษี ด้วยประกันชีวิต กองทุน นโยบายพิเศษของรัฐบาล ฯลฯ

เราควรจะมีการประมาณการรายรับจากอาชีพเสริมคร่าวๆ ตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อจะได้วางแผนด้านการลดหย่อนภาษี ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เราประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายได้เป็นจำนวนมาก โดยเครื่องมือที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีมีมากมาย แถมในบางปีอาจจะมีนโยบายพิเศษจากรัฐบาลมาช่วยให้เราได้รับการลดหย่อนเพิ่มเติมขึ้นไปอีก

  • ปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญทางภาษีถ้าจำเป็น

หากไม่แน่ใจในการยื่นภาษี หรือกลัวมีปัญหาภายหลัง การปรึกษาทนายความด้านกฎหมายภาษีก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงให้เราไปได้มาก โดยนอกจากทนายความจะช่วยระวังหน้าหลังให้เราทุกจุด ยังอาจได้คำแนะนำดีๆ ที่ช่วยประหยัดการจ่ายภาษีไปได้อีกมาก

เพียงจัดการวางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นปี เท่านี้ก็ทำให้การจัดการภาษีในการทำอาชีพเสริมของเรากลายเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลใจต่อไปแล้ว การมีรายได้เท่ากับการเสียภาษี เป็นหน้าที่ที่พึงกระทำของประชาชนทุกคน ในทางกลับกันการไม่วางแผนจัดการด้านภาษีให้ดีตั้งแต่แรก อาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆ จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี การได้เงินภาษีบางส่วนคืนเป็นก้อน และอื่นๆ อีกหลายประการ

หาเงินออนไลน์

KDP Startup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.