ตาราง การ live และการทำ Workshop ของคอร์สต่างๆ

เดือน เมษายน 2563

ตารางการเรียนการสอนประจำเดือน เมษายน 2563
—————————-
การ Live สอนในกลุ่ม ผ่าน Facebook Group
—————————-
13 เม.ย. / 20.00 Publisher Startup 1 Live
14 เม.ย. / 20.00 Fast book Publishing Live
20 เม.ย. / 20.00 Publisher Startup 2 Live
22 เม.ย. / 20.00 Planner Profit Live
24 เม.ย. / 20.00 Children Book Live
27 เม.ย. / 20.00 Publisher Startup 1 Live
28 เม.ย. / 20.00 Puzzle Book Live
29 เม.ย. / 20.00 Coloring Book Live

——————————————————–
การสอนแบบ Workshop รอบละ 20 ท่าน
——————————————————–
18 เม.ย. /10.00-16.00 Fast Book Publishing Workshop (รอบวันหยุด)
21 เม.ย. /10.00-16.00 Fast Book Publishing Workshop (รอบธรรมดา)

เดือน พฤษภาคม 2563

—————————-
การ Live สอนในกลุ่ม ผ่าน Facebook Group
—————————-
4 พ.ค. / 20.00 Publisher Startup 2 Live

6 พ.ค. / 20.00 KDP Startup Live

11 พ.ค. / 20.00 Publisher Startup 1 Live

12 พ.ค. / 20.00 Fast Book Publishing Live

14 พ.ค. / 20.00 Planner Profit Live

18 พ.ค. / 20.00 Publisher Startup 2 Live

19 พ.ค. / 20.00 Children Book Live

21 พ.ค. / 20.00 Puzzle Book Live

25 พ.ค. / 20.00 Publisher Startup 1 Live

 

26 พ.ค. / 20.00 Coloring Book Live

——————————————————–
การสอนแบบ Workshop รอบละ 20 ท่าน
——————————————————–
2 พ.ค. /10.00-16.00 Planner Profit Workshop (รอบวันหยุด)
7 พ.ค. /10.00-16.00 Planner Profit Workshop (รอบธรรมดา)

—————————-

16 พ.ค. /10.00-16.00 Children Book Workshop (รอบวันหยุด)
20 พ.ค. /10.00-16.00 Children Book Workshop (รอบธรรมดา)

เดือน มิถุนายน 2563

—————————-
การ Live สอนในกลุ่ม ผ่าน Facebook Group
—————————-

1 มิ.ย. / 20.00 Publisher Startup 2 Live

3 มิ.ย. / 20.00 KDP Startup Live

8 มิ.ย. / 20.00 Publisher Startup 1 Live

9 มิ.ย. / 20.00 Fast Book Publishing Live

11 มิ.ย. / 20.00 Planner Profit Live

15 มิ.ย. / 20.00 Publisher Startup 2 Live

16 มิ.ย. / 20.00 Children Book Live

18 มิ.ย. / 20.00 Puzzle Book Live

22 มิ.ย. / 20.00 Publisher Startup 1 Live

23 มิ.ย. / 20.00 Coloring Book Live

 

29 มิ.ย. / 20.00 Publisher Startup 2 Live

 

——————————————————–
การสอนแบบ Workshop รอบละ 20 ท่าน
——————————————————–
6 มิ.ย. /10.00-16.00 Puzzle Book Workshop (รอบวันหยุด)
10 มิ.ย. /10.00-16.00 Puzzle Book Workshop (รอบธรรมดา)

—————————-

20 มิ.ย. /10.00-16.00 Coloring Book Workshop (รอบวันหยุด)
24 มิ.ย. /10.00-16.00 Coloring Book Workshop  (รอบธรรมดา)

* ช่วงนี้การ Workshop จะสอนผ่าน Skype เป็นหลักโดยแบ่งการเรียนเป็นรอบวันธรรมดาและวันหยุด เพื่อความสะดวกของผู้เรียนทุกคนนะครับ


* การทำ Workshop รับรอบละ 20 ท่านเท่านั้น (เบื้องต้น นักเรียน ใหม่ 10 นักเรียนเก่า 10 ) เพราะถึงแม้เราจะเรียนเสมือนจริงผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ต้องใช้ Bandwidht ของ internet ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงขอจำกัดจำนวนผู้เรียนเพื่อให้สามารถส่ง- รับ ภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* ผู้เรียนต้องมีไมโครโฟนเพื่อพูดคุย และสามารถแชร์หน้าจอให้ผู้สอนได้

*การเรียน ต้องเตรียมน้ำ เตรียมขนม และมีการพักกลางวันเหมือนกับตอนที่เราเรียน Workshop จริง ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลุยกันครับ

* ผู้เข้าร่วม Workshop “ควร” เรียนออนไลน์ มาเรียบร้อยก่อนทำ Workshop เพื่อให้สามารถเข้าใจและตามเนื้อหาในการทำ Workshop ได้ดียิ่งขึ้นครับ