กฏหมาย อาชีพเสริม เด็ก ๆ ในนิวซีแลนด์

กฏหมาย อาชีพเสริม เด็ก

กฏหมาย อาชีพเสริม เด็ก พาไปดูกฎหมายอาชีพเสริมของเด็กๆ ในประเทศที่ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุขที่สุดในโลกอย่างนิวซีแลนด์ ทำไมการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ทำงานกันตั้งแต่วัยเรียนจึงเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญอย่างมาก และกฎหมายดังกล่าวช่วยเหลือเด็กๆ ได้อย่างไรบ้าง

ประเทศนิวซีแลนด์จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลกมาโดยตลอด มีนโยบายมากมายที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับความสุขของประชากร และการสร้างประเทศที่มีคุณภาพ และหนึ่งในสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน คือ เรื่องของกฎหมายต่างๆ ที่มีต่อประชากรเด็ก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในอนาคต การสนับสนุนให้เด็กทำอาชีพเสริมตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกสนับสนุนถึงขั้นออกเป็นร่างกฎหมายมารองรับอย่างดี กฎหมายนี้ดีอย่างไร ทำไมรัฐบาลเขาถึงให้ความสำคัญ

เมื่อ เด็ก ในประเทศนิวซีแลนด์อยากทำ อาชีพเสริม กฎหมาย ช่วยคุ้มครองอย่างไรบ้าง

ไม่เฉพาะแค่ประชากรของประเทศเองที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ เนื่องจากธุรกิจการศึกษาในระดับนานาชาติก็เป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของประเทศ โดยแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติส่งบุตรหลานมาศึกษาที่นิวซีแลนด์มากมาย การออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองการใช้แรงงานในเด็กจึงมีความรัดกุม ไม่เอาเปรียบ เปิดโอกาสให้เด็กได้หาประสบการณ์และมีรายได้จากอาชีพเสริมโดยไม่ต้องกังวลจากการเอารัดเอาเปรียบที่ไม่เป็นธรรมของนายจ้าง

  • ต้องมีสัญญาจ้างงานที่ระบุรายละเอียดการจ้างงานก่อนเริ่มทำงานเสมอ

เพื่อป้องกันการเอาเปรียบตามกฎหมายและความชัดเจนของเวลาทำงาน ค่าจ้าง และรายละเอียดอื่นๆ ก่อนเริ่มทำงาน นายจ้างต้องจัดให้มีการทำสัญญาสองฝ่ายขึ้นมา เพื่อให้ลูกจ้างนำไปใช้ฟ้องร้องได้ตามกฎหมายกรณีที่มีกฎเกณฑ์ใดไม่เป็นธรรม

  • เริ่มทำงานได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี

อายุขั้นต่ำที่สามารถเริ่มทำอาชีพเสริมได้คือ 16 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความสามารถในการทำงานแล้วระดับหนึ่ง ไม่เด็กเกินไป ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

  • ได้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากับผู้ใหญ่

ยกเว้นกรณีเป็นการเป็นลูกจ้างฝึกหัดที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป การทำงานของเด็กได้รับความคุ้มครองให้ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใหญ่ตามที่กฎหมายกำหนด

  • การทำงานวิชาชีพของเด็กอายุ 16 – 19 ปี นายจ้างต้องส่งให้เข้ารับการอบรมทักษะ 40 หน่วยกิตต่อปี

สำหรับเด็กอายุ 16 – 19 ปีที่ทำอาชีพเสริมทางด้านวิชาชีพ นายจ้างจะต้องดูแลส่งเสริมให้ได้รับการอบรมทักษะอย่างน้อย 40 หน่วยกิตต่อปีด้วย

  • ลูกจ้างอายุ 18 – 19 ปี มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือจากรัฐเพิ่มเติม

ลูกจ้างอายุ 18 – 19 ปี ที่มีอาชีพเสริม สามารถรับสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือแรงงานจากรัฐบาลได้นานถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น

  • ห้ามหักเงินลูกจ้างเด็ดขาด

ห้ามนายจ้างอ้างการหักเงินลูกจ้างเด็ดขาด ยกเว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หักได้ คือ ภาษีเงินได้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และภาษี ACC

  • วันหยุดครบถ้วน

เด็กที่ทำอาชีพเสริม ต้องมีวันหยุดแรงงานครบถ้วนเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป การจ้างงานเพิ่มเติมในวันหยุดพิเศษหรือใช้งานเกินกว่าชั่วโมงที่ระบุในสัญญา จะต้องได้รับค่าแรงในอัตราพิเศษเพิ่มเติมด้วย

  • สำหรับร้านค้าปลีก การปิดเปิดร้านต้องได้ค่าจ้างแยกด้วย

สำหรับร้านค้าที่มีลักษณะงานที่ต้องเปิดปิดร้าน เด็กจะต้องได้รับค่าแรงสำหรับการเปิดปิดร้านเพิ่มเติมด้วย

มีกฎหมายดูแลดีอย่างนี้ ไม่น่าแปลกใจที่นิวซีแลนด์มีปัญหาวิวาทด้านแรงงานน้อยมาก เพราะภายใต้กฎหมายที่มีความยุติธรรม เอาใจใส่ และประชาชนที่เคารพกฎหมาย เด็กๆ ได้รับการส่งเสริมให้ทำอาชีพเสริมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ นิวซีแลนด์จึงเป็นดินแดนแห่งความสุขที่ใครๆ ก็ชื่นชม

วิธี หาเงินออนไลน์

KDP Startup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.